About Whippet

Rasestandard norsk finner du her:

whippet-fci-162-1

 

RAS (Rasespesifikk avlstrategi) whippet:

Whippet RAS v1-1

 

 

Litt om rasen/ breed info.

Whippet er en  sporty og allsidig rase, full av godt humør og energi.

Whippet er vakre, intelligente og elegante hunder. De er myke, hengivende og rolig i huset, men kvikke og aktive ute og de vill gjerne få oppgaver å utføre.

De har ingen problem med å finne seg til rette i sofaen blant myke puter og pledd om de får lov til det, og de er notoriske mattyver, de tar det som den største selvfølgelighet at all mat er deres mat.

Selv om rasen ble skikkelig etablert på midten av 1800-tallet, så ble den omtalt allerede på 1600-tallet. I 1888 ble den anerkjent som egen rase av American Kennel Club, men ble først i 1891 anerkjent av The Kennel Club i Storbritannia.
I historien er det flere eksempler på små greyhoundlignende hunder, helt tilbake til rometiden. Eksempel er statuene som ble funnet i ruinene i Pompei, som viser nettopp greyhoundlignende hunder. Rasen selv ble egentlig skapt av nordengelske gruvearbeide på 1700-tallet.

Selv om opprinnelsen ikke er helt fastslått, så antas den å ha blitt krysset frem med bruk av småvokste greyhounder og 2-3 foskjellige langbeinte terrierraser. Senere så fattet ogsp den engelske overklassen interessen for denne lille hunden og krysset inn italiensk mynde, noe som har gitt den dagens form og fasong.

Den gikk lenge under tilnavnet «the poost man’s race horse» i Engeland. Grunnen var at arbeiderne var like spillegale som overklassen, men rådet ikke over de samme økonomiske ressursene. Grehounden var for kostbare, både å fore og å anskaffe. Whippeten var en lang rimeligere hund på alle måter, men likevel var den nesten like rask som en greyhound og dermed like velegnet til veddeløp.

Whippeten har lite helsemessige problemer og er en sunn og frisk rase som gjerne lever i 12-15 år.

 

ENG.

Whippet is a sporty and versatile race, full of good spirits and energy.

Whippet is beautiful, intelligent and elegant dogs. They are soft, affectionate and calm in the house, but quick and active outside and they want to get tasks to do.
They have no problem settling on the couch among soft pillows and blankets if they are allowed to do so, and they are notorious mats, they take it for granted that all food is their food.
Although the breed was properly established in the mid-1800s, it was mentioned already in the 17th century. In 1888, it was recognized as a separate breed by the American Kennel Club, but was first recognized in 1891 by The Kennel Club in the United Kingdom.
In the story, there are several examples of small greyhound-like dogs, all the way back to space time. Examples are the statues found in the ruins of Pompeii, which show just greyhound-like dogs. The breed itself was actually created by northern English mining in the 18th century.
Although the origin is not fully established, it is believed to have been crossed out with the use of small-gray greyhounds and 2-3 different long-lived terrier breeds. Later, the English upper class also took an interest in this little dog and crossed into Italian coins, which has given it the form and shape of the day.
It went long under the nickname «the poost man’s race horse» in England. The reason was that the workers were as playful as the upper class, but did not advise on the same financial resources. The hoard was too costly, both to lead and to acquire. Whippet was a much less expensive dog in every way, yet it was almost as fast as a greyhound and thus equally suited to racing.
Whippet has little health problems and is a healthy and healthy breed that usually lives for 12-15 years.